HUDOdobra TELOvadnica
Odprt je javni natečaj za posnetek ali kolaž fotografij. Nagrada: posodobitev telovadnice...
avtor
Žiga Černe
 

Vsak športni objekt je na začetku zgolj ideja, včasih se glede na dejansko stanje komu zdi celo kot sanjarjenje. Ampak vizija je ključna, da ideja preraste v HUDOdobro TELOvadnico.

Namen projekta je opozoriti na nujnost posodobitve šolskih telovadnic z vidika zagotavljanja kakovostne in varne vadbe, ki bo različnim ciljnim skupinam šolskih telovadnic omogočila ustrezno telesno zmogljivost ter posledično zdravje.

Končni cilj projekta pa je, da se celostno posodobi ena šolska telovadnica, ki bo narejena v skladu s strokovnimi priporočili Fakultete za šport in bo služila kot vzorčni primer nadaljnje posodobitve podobnih šolskih telovadnic.

Šole naj na izviren, zanimiv način izdelajo kratek posnetek oz. kolaž fotografij na temo »HUDOdobra TELOvadnica«. Posnetek naj prikaže uporabo športne opreme v šolski telovadnici z namenom razvoja telesnih zmogljivosti. V posnetku so lahko prikazane testne naloge SLOfit, fotografije izvajanja športnovzgojnega kartona (ŠVK) izpred desetletij in tudi druge gibalne naloge, ki pa morajo biti izbrane skladno s telesnimi zmogljivostmi sodelujočih, tako da zanje niso nevarne. V posnetek je lahko vključena tudi stara športna oprema ali pa se v njem na zanimiv način prikaže dotrajanost šolske telovadnice.

Ključne stvari, na katere bo pozorna žirija, bodo sporočilnost (ki izhaja iz besedne igre naslova projekta HUDOdobra TELOvadnica - HUDO TELO, dobra vadba), izvirnost, ustvarjalnost, enostavnost, pomenskost, hudomušnost, tehnična dovršenost in estetika posnetka. Pri šolah, ki bodo prišle v ožji izbor za nagrado, bo žirija ovrednotila tudi prikaz stanja šolske telovadnice, ki ga bodo te šole posredovale naknadno na posebnem obrazcu.

Na natečaju lahko sodelujejo vse osnovne in srednje šole s sedežem v Republiki Sloveniji. Posnetek oz. kolaž fotografij pod mentorstvom učiteljev izdelajo šolarji.

Rok za prijavo je 26.4.2017, podrobnosti o projektu in prijavi pa preberite na www.hudodobra-telovadnica.si.


koledar dogodkov
...vse prireditve na enem mestu
03.09 Vzponi na Staro pošto (sezonska akcija)
01.11 Super grča 2017/2018
06.11 Prijatelji Begunjščice (celoletna akcija)
19.12 Naskakovalec Valvasorja (sezonska akcija)
19.12 Naskakovalec Valvasorja (sezonska akcija)