Joga
panoga
joga
ulica
Telovadnica Naš klub, Černetova ulica 12
kraj
ČS Šiška, Ljubljana - Spodnja Šiška
organizator
Društvo Naš klub, Društvo za spodbujanje kakovostnega življenja občanov
kontakt
telefon: 041/756-390
e-pošta: nas.klub@gmail.com
spletni naslov
Lokacija