Slovenci smo telesno dejaven narod. Do kdaj še?
Športna unija Slovenije je na državo naslovila pismo o ukinitvi sofinanciranja športa za vse...
avtor
Špela Orehek, ŠUS
 
Pismo so naslovili na predsednika Vlade Republike Slovenije, državnega sekretarja za področje izobraževanja in športa in ministrico za izobraževanje, znanost in šport. V njem izražajo razočaranje in nestrinjanje nad sprejetim predlogom, ki predvideva znižanje sredstev za šport.
 
"Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je dne 13. 03. 2020 objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020. Predvidena finančna sredstva za sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu so znašala 22.398.795 EUR. Strokovni svet Republike Slovenije za šport (SSRSŠ) je na svoji dopisni seji z dne 18. 05. 2020 podal pozitivno mnenje k predlogu sprememb, in sicer znižanje sredstev za šport na 18.740.995 EUR, kar je približno 16% (3.658.000 EUR) sredstev manj.

Največji rezi se poznajo na področju drugega stebra športa (ne-tekmovalni šport oz. šport za vse), saj se sredstva za programe športa invalidov (25.000 EUR), športa starejših (10.000 EUR), obštudijske športne dejavnosti (80.000 EUR) in športne rekreacije (280.000 EUR) ukinjajo, kajti predvideno je 0,00 EUR za tovrstna področja. Drugi večji rez je na področju investicij v športno infrastrukturo, in sicer iz 3.638.000 EUR na 360.000 EUR...."
 
 
Pismo v celoti preberite na www.sportna-unija.si.

koledar dogodkov
...vse prireditve na enem mestu
01.09 Vzponi na Staro pošto (sezonska akcija)
20.12 Ljubitelj Valvazorja (celoletna akcija)
20.12 Ljubitelj Valvazorja (celoletna akcija)
01.01 Junaki Kriške gore (celoletna akcija)
01.01 Pot ob žici (celoletna akcija)