Telesna pripravljenost osnovnošolcev se izboljšuje
Raziskava Zdravje v občini razkriva tudi rast števila prekomerno prehranjenih šolarjev...
avtor
Žiga Černe
 

Najnovejša raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje o zdravju prebivalcev po slovenskih občinah kaže naraščanje bolniških odsotnosti, povečanje števila srčnih kapi ter zlomov kolka pri prebivalcih, starejših od 65 let, napredek pa so ugotovili v telesni pripravljenosti, ki jo vsako leto merijo osnovnošolcem.

Telesni fitnes je eden od najpomembnejših dejavnikov zdravja, ki kaže sposobnosti izvajanja vsakdanjih dejavnosti, brez prehitrega utrujanja in z zadostno energijo za uživanje v prostočasnih dejavnostih ali za premagovanje nadpovprečnih telesnih stresov ob nepričakovanih dogodkih. Višji telesni fitnes v otroštvu in adolescenci je povezan z bolj zdravim srčnožilnim in presnovnim profilom in z manjšim tveganjem za razvoj kardiovaskularnih bolezni kasneje v življenju.

Pred petimi leti je bil telesni fitnes osnovnošolskih otrok v 87 občinah boljši od slovenskega povprečja, v tokrat objavljenih podatkih pa se je število občin, kjer je telesni fitnes osnovnošolskih otrok boljši od slovenskega povprečja, povečalo na 100.

Hkrati pa je nekoliko naraslo število prekomerno prehranjenih osnovnošolskih otrok, kar se kaže tudi v tem, da je bilo pred petimi leti 67 občin pri kazalniku prekomerne prehranjenosti otrok boljših od slovenskega povprečja, tokrat pa je takih občin le 61. V Sloveniji je med osnovnošolskimi otroci 24,5 % prekomerno prehranjenih.

 

Podrobnejše podatke najdete na spletni strani obcine.nijz.si.


koledar dogodkov
...vse prireditve na enem mestu
01.09 Vzponi na Staro pošto (sezonska akcija)
20.12 Ljubitelj Valvazorja (celoletna akcija)
20.12 Ljubitelj Valvazorja (celoletna akcija)
01.01 Junaki Kriške gore (celoletna akcija)
01.01 Pot ob žici (celoletna akcija)